Карта на сайта българска версия[English Version]
Лого на Нотариалната камара
Нотариус Евгения Братоева
Рег. № 547
Софийски районен съд
 
  НачалоЗа насДейностиСправочникКонтакти
 
Същност
   

Същност на нотариалната дейност

Съгл. чл. 2 от ЗННД, Нотариусът е лице, на което държавата възлага извършване на предвидените в закона нотариални действия. Той е лице, на което е отдадено субективното публично право (властта) да удостоверява в писмена форма извършените пред него частноправни изявления.
Ролята на нотариалното удостоверяване е превантивна (охранителна). Това се постига по пътя на едно БЕЗСПОРНО производство. Производството е едностранно, не съществува противникова страна, не е предвидена възможност за встъпване или привличане на трети лица, налице е служебно задължение на Нотариуса да проверява доказателствата, производството завършва с издаване на акт, който няма сила на присъдено нещо, но има ДОКАЗАТЕЛСТВЕНА СИЛА.
Нотариалното производство представлява съвкупност от процесуални действия за осъществяване на нотариалното удостоверяване, което се състои от писменото изявление на Нотариуса относно факти и обстоятелства в предвидената от закона форма.
Нотариалните производства се извършват съгласно законоустановения ред, а именно:
а) образуване на производство по молба на молителя, която е устна или писмена, когато законът изрично въвежда такова изискване;
б) събиране и допускане на доказателства;
в) преценка на тези доказателства от страна на Нотариуса с цел установяване наличието или липсата на законови предпоставки за издаване на искания акт;
г) изготвяне и издаване на този акт, респ. отказ да бъде издаден такъв.
Целта на нотариалното производство е издаването на акт от Нотариуса, който:
  • не засяга правната сфера на трето лице;
  • не решава спор между две лица;
  • ползва само молителя, които го е поискал.
Засвидетелстването на съответните факти от страна на Нотариуса се извършва писмено – това е валидната форма, за да има нотариалното удостоверяване доказателствена сила.
София 1142
бул. Евлоги и Христо Георгиеви №89
вх. А, ет. 1 (надпартерен)
тел.: 02 981 68 53
тел.: 02 987 09 50
моб.: 0889 934 466
e-mail: office@ebratoeva.bg
e-mail: e_bratoeva@abv.bg
Webmaster: © Андрей Газибаров, 2011
Valid CSS
Valid HTML 4.01 Transitional