Карта на сайта българска версия[English Version]
Лого на Нотариалната камара
Нотариус Евгения Братоева
Рег. № 547
Софийски районен съд
 
  НачалоЗа насДейностиСправочникКонтакти
 
Мерки за недопускане на измами
   

Мерки за недопускане на измами

С оглед на многобройните измами, жертва на които стават гражданите и самите нотариуси, при нотариални удостоверявания във връзка с учредяване, промяна или прекратяване на права върху имот, Нотариусът на основание на чл. 25, ал. 3 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност задължително за Вашата сигурност извършва следните действия:
 1. Проверява личните данни на страните или участниците в ГРАО към МРРБ и сверява с представените документи във връзка с нотариалното удостоверяване.
  Най-честите грешки са следните неизчерпателно изброени:
  • невярно отразяване на семейното положение;
  • невярно издадено удостоверение за наследници от общината;
  • невярно изписване на имена или ЕГН;
  • невярно указване на роднините по права и съребрена линия (напр.: липса на данни за майка, баща; непосочване на братя и сестри или посочване на такива, каквито лицето няма);
  При несъответствие на данните, Нотариусът указва как трябва да бъдат коригирани.
 2. Проверява личните данни в МВР, като сравнява снимките на предоставените му лични документи със снимките на същите лица в базата данни на МВР. Целта е предотвратяване на имотните измами, които най-често стават с подмяна на снимката в личните документи.
  При установяване на фалшив личен документ Нотариусът и служителите в кантората уведомяват незабавно органите на МВР и сделка НЕ СЕ ИЗВЪРШВА.
 3. Пълномощните за разпореждане с недвижими имоти се съхраняват в базата данни както на Нотариуса, така също в базата данни на Нотариалната камара, до която имат достъп всички нотариуси от цялата страна, с цел проверка на представеното пълномощно.
  В такъв случай, Нотариусът и служителите в кантората уведомяват незабавно органите на МВР и Нотариалната камара и сделка НЕ СЕ ИЗВЪРШВА.
По този начин Нотариусът защитава Вашите права.
Нашата цел е Вашата сигурност и спокойствие
София 1142
бул. Евлоги и Христо Георгиеви №89
вх. А, ет. 1 (надпартерен)
тел.: 02 981 68 53
тел.: 02 987 09 50
моб.: 0889 934 466
e-mail: office@ebratoeva.bg
e-mail: e_bratoeva@abv.bg
Webmaster: © Андрей Газибаров, 2011
Valid CSS
Valid HTML 4.01 Transitional